รองปลัด กทม. เปิดงาน ‘ลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง’

รองปลัด กทม. เปิดงาน ‘ลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง’

ที่คลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต ถึง สะพานโอสถานนท์ เขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ มีการจัดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง ประจำปี 2565 “ลอยท่องล่องสองฝั่งคลอง” ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายนนี้เวลา 17.00 – 22.00 น.

โดยมีการรณรงค์เน้นย้ำผู้ค้าและประชาชน งดจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และเชิญชวนให้ใช้กระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรม หนังกลางแปลงการสาธิตการประดิษฐ์กระทง และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ

บรรยากาศ เวลา 18.00 น. ดร.นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี, นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร, น.ส.ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม ส.ก.เขตพระนคร, น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ และนายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ส.ก.เขตสัมพันธวงศ์ และประธานกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

จากนั้นเวลา 18.15 น. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมชื่อชุด ‘แสงสู่นที’ เนื้อหาเป็นการอวยชัยให้มีความสุขและสนุกสนานในเทศกาลลอยกระทง

ต่อมา เวลา 18.25 น. นายสัมฤทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า จากการที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบและพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองโอ่งอ่างจนได้รับรางวัลต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเมืองของเอเชีย 2020 จากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ย่านสะพานหัน – คลองโอ่งอ่าง พัฒนาเป็นถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างเพื่อให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน จัดพื้นที่ค้าขายอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

การจัดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่างปีนี้ สำนักงานเขตพระนครเป็นเจ้าภาพหลัก สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เป็นเจ้าภาพร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีลอยกระทงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยมีแนวคิดการจัดงาน “ลอยท่องล่องสองฝั่งคลอง” เริ่มจัดงานระหว่าง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่สะพานภาณุพันธุ์ ถึงสะพานโอสถานนท์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย ซุ้มถ่ายภาพ การสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการฉายหนังกลางแปลง เป็นต้น

รองปลัด กทม. เปิดงาน ‘ลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง’

จากนั้น เวลา 18.30 น. ดร.นพ.สุขสันต์ กล่าวเปิดงานว่า กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว คลองโอ่งอ่าง ได้ถูกยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของย่านประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมร่วมกันได้ โดยสะพานหัน – คลองโอ่งอ่างจัดอยู่ในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือเป็นสถานที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวโดยมีการวาดสตรีทอาร์ตตลอดผนังสองฝั่งคลอง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ช่อนอยู่ในย่านนี้

ทั้งนี้ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารหลากหลายประเภท ทั้งอาหารไทย จีน อินเดีย ซึ่งการจัดงานลอยกระทง“คลองโอ่งอ่างในปีนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่างนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามตามแบบไทย ยังเป็นโอกาสอันดีในการอวดโฉมย่านเก่าแก่ของเมืองที่มีความสวยงามร่วมสมัย และเป็นการผสมผสานแนวคิด ‘Colorftul Bangkok 2022’ เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ในเดือนพฤศจิกายน เป็นการแสดงออกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเห็นถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ให้กลับมาเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สวยงามและมีเอกลักษณ์

“นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังจัดงานที่ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี และเปิดสวนสาธารณะให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทงได้ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้หน่วยงานจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมการลอยกระทง ตามประเพณีไทย รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย การควบคุมการจำหน่ายและการเล่นพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ โป๊ะ ท่าริมน้ำบริเวณใต้สะพานต่างๆ ให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกสถานที่ เพื่อให้คนกรุงเทพมหานครได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยอย่างสุขใจ และปลอดภัย” ดร.นพ.สุขสันต์กล่าว

ต่อมา เวลา 18.40 น. คณะผู้บริหาร กทม.ที่มาร่วมงานได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานและไปลอยกระทงที่โป๊ะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ beadseekers.com

UFA Slot

Releated